|  O nas  |  Nasze cele  |  Wsparcie techniczne  |  Oferta  |  Nasze realizacje  |  Kontakt  | 

- teleinformatyka - 
usługi: 
infrastruktura 
poczta/WWW 
serwis 
odzyskiwanie danych 
oprogramowanie 
bezpieczeństwo 
- oprogramowanie 
- sprzęt 
sprzęt: 
komputery 
monitory, projektory 
pamięci masowe 
akcesoria 
- budownictwo - 
przeglądy okresowe 
nadzory budowlane 
projektowanie 
doradztwo Oferta  > - budownictwo -  > nadzory budowlane 

Nadzór inwestorski to m.in.: reprezentowanie inwestora na budowie, kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami technicznymi, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Zadania te w większości przypadków są realizowane przez dobrze zorganizowany nadzór budowlany. Jednak są sytuacje gdy inwestor decyduje się na dodatkowy specjalistyczny nadzór, tzw. "nadzór inwestorski". Stosuje się go na niewielkich budowach, gdzie nadzór budowlany jest prowadzony w ramach własnych przez inwestora, który potrzebuje dodatkowej pomocy technicznej w trudniejszych etapach budowy, np. przy: - odbiorze dołu fundamentowego, kiedy zachodzi konieczność oceny zgodności warunków gruntowych z przyjętymi w projekcie warunkami posadowienia, - betonowaniu ław fundamentowych, stropów, fundamentów urządzeń, montażu konstrukcji lub wyposażenia. Nadzór inwestorski może być stosowany także przy wykonywaniu bardziej skomplikowanych konstrukcji, gdzie nadzór budowlany prowadzi na bieżąco kontrolę prac budowlanych, a "nadzór inwestorski" uczestniczy w odbiorach ważniejszych etapów robót, w rozliczeniach itp. W ramach nadzoru inwestorskiego wykonujemy także kontrolne pomiary geodezyjne, wytrzymałościowe oraz inne usługi niezbędne dla danej inwestycji. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego ustalany jest indywidualnie na etapie umowy.

ISBM-Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie, Bydgoszcz 2019

Opinie o ISBM - Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie