|  O nas  |  Nasze cele  |  Wsparcie techniczne  |  Oferta  |  Nasze realizacje  |  Kontakt  | 

- teleinformatyka - 
usługi: 
infrastruktura 
poczta/WWW 
serwis 
odzyskiwanie danych 
oprogramowanie 
bezpieczeństwo 
- oprogramowanie 
- sprzęt 
sprzęt: 
komputery 
monitory, projektory 
pamięci masowe 
akcesoria 
- budownictwo - 
przeglądy okresowe 
nadzory budowlane 
projektowanie 
doradztwo Oferta  > - budownictwo -  > przeglądy okresowe 

"Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za wykonywaną pracę" to motto jakie przyświeca naszej pracy. Pracujemy dla wielu właścicieli i zarządców dużych i małych budynków. Każdy kolejny obiekt budowlany jest dla nas nowym wyzwaniem i w każdy kolejny budynek wkładamy całe nasze doświadczenie i wiedzę. 

Nadzory budowlane

Ustawa z dnia 7.07.1994 - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek poddania kontroli, polegającej na sprawdzeniu co najmniej:
- raz w roku stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy zewnętrzne;
- raz na 5 lat stanu technicznej sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji oraz uziemień instalacji i aparatów.

Dodatkowo konieczność wykonania oceny stanu technicznego może zaistnieć gdy:
- wystąpiły rysy lub spękania ścian, słupów, belek, stropów,
- nastąpiło wzajemne odspojenie ścian,
- wystąpiły inne widoczne uszkodzenia lub odkształcenia elementów konstrukcyjnych (ugięcia, wyboczenia, przemieszczenia),
- nastąpiło zaklinowanie skrzydeł okiennych i drzwiowych, świadczące o odkształceniu się konstrukcji, lub inne niepokojące objawy, mogące wskazywać, na radykalne pogorszenie się kondycji obiektu budowlanego.


Ekspertyza, opinia, okresowa kontrola obiektu budowlanego, książka obiektu budowlanego czy ocena stanu technicznego obiektu budowlanego to obszary w których się specjalizujemy. Dbamy by przegląd techniczny przeprowadzony był rzetelnie i zgodne z przepisami (Ustawa Prawo budowlane Art. 62, Art. 64; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Nasza misją jest, żeby przeprowadzony przegląd opisywał faktyczny stan techniczny obiektu budowlanego. Przygotowane przez nasz zespół opracowania opatrzone są bogatą dokumentacją fotograficzną, dostarczaną jako drukowany załącznik oraz w w formie elektronicznej.


ISBM-Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie, Bydgoszcz 2019

Opinie o ISBM - Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie